Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací – evropská výtvarná přehlídka Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050(pracovně „Evropa 2050 – E“ nebo „E2050 – Evropa“)

Jaké formy prací je možné přihlásit?

 1. VÝTVARNÉ  – ART
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A3, A2, A1, A0 

(technické parametry díla pro odeslaní k hodnocení porotě budou u vedeny v mailu, který vás bude informovat, že dílo bylo k hodnocení vybráno a bude v něm informace kdy a kde dané dílo odeslat)

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení:

k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla, která budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.

 1. VÝTVARNÉ  – PROJEKT
 • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
 • fotografie
 • koláž (fotografická)
 • komiks (bez textu)

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A 3, A2, A1, A0 

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení! 

Doporučení:

k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla, která budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.

 1. MULTIMEDIÁLNÍ – VIDEO

Způsob zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí

 • FILMOVÉ
 • Film
 • Dokument

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

POZOR! Překročení časového limitu vede vyřazení díla z hodnocení!

 • AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ
 • Animace
 • Videoklip

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

POZOR! Překročení časového limitu vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení:

k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.

 1. Skupinové práce žáků a studentů či propojených školních tvůrčích týmů domácích i mezinárodních.
  • Je možné realizovat v každé tvůrčí i věkové kategorii dle technického zadání jako jednotlivci. 
  • Formát výtvarné kategorie ART – skupina a PROJEKT – skupina je možné rozšířit i o netradiční  formát – je nutné popsat jeho rozměry a pro hodnocení projednat jeho zaslání a přípravu pro hodnotící komisi s produkcí projektu Evropa 2050 před odesláním k hodnocení. 
  • V rámci skupinové tvorby je nutné dodržet věkovou kategorii realizujících týmů. 

Doporučení:

k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autorů o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. Je také možné přiložit fotografie, jak tento společný projekt vznikal a jak probíhala společná realizace.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla, která budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.

 1. Přeshraniční spolupráce 
  • Je možné přihlásit 1 – 2 díla 
  • V případě 2 děl je vždy 1 dílo z každé spolupracující školy, musí mít jedno společné téma a název, a obě díla musí být přihlášena do jedné tvůrčí i věkové kategorie.
  • Přeshraniční spolupráce může využít rozšířených technických podmínek vztahujících se na kategorii skupinové práce.

Doporučení:

k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autorů o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. Je také možné přiložit fotografie, jak tento společný projekt vznikal, a jak probíhala společná realizace.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla, která budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.

Registrace škol a institucí pracujících s dětmi a mládeží E2050

Přihlášení díla E2050 – Evropa