Všeobecné technické podmínky pro přihlášené práce žáků a studentů – národní kolo evropská výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR