Diskuzní programy

Mladá generace má vždy představy o své budoucnosti a hledá cesty, které by vedly k otevřené diskusi o tématech, která jsou pro ni důležitá. 

Projekt Evropa 2050 takový prostor dnešní mladé generaci nabízí. Je to prostor, ve kterém bude moci hovořit a také jí bude nasloucháno. Věříme, že diskuse a hledání vhodných řešení přispějí k realizaci takové budoucnosti, jakou by si dnešní mladá generace přála mít. 

Záměrem projektu Evropa 2050 a nově vznikající diskusní platformy FORUM 2050 je:

 • Vytvořit prostor v rámci jednotlivých regionů či celonárodně, na kterém mohou sami žáci a studenti představit konzultovaná témata z jejich pohledu a vést kultivovanou diskusi: 
  • vzájemně mezi sebou, 
  • se zástupci veřejné i státní správy, 
  • se zástupci ekonomické a průmyslové sféry, oborových asociací, 
  • s širokou veřejností aj.
 • Seznámit širokou i odbornou veřejnost s tématy, kterými dnešní mladá generace žije a které formuluje, jako zásadní nejen pro její život dnes, ale také pro budoucnost v Evropě.
 • Seznámit žáky a studenty s odborníky a dalšími významnými osobnostmi, kteří svými dnešními řešeními připravují budoucnost Evropy 2050, a kteří se v rámci jednotlivých akcí a témat stanou diskutujícími, mentory a řečníky.
 • Seznámit dnešní mladou generaci (studenty a žáky) s těmito tématy v jejich reálné podobě, s návrhy, postupy a problémy, které řešení těchto témat sebou přináší.
 • Ukázat možnosti, jak mohou sami studenti – mládež k různým zásadním tématům aktivně přistupovat, vstupovat do nich svými nápady, návrhy, případně aktivní realizací.
 • Podporovat rozvoj občanské společnosti a kultivovat její schopnost komunikace ve veřejném prostoru, čehož lze dosáhnout pouze aktivní účastí dnešní mladé generace na takovém dialogu. Diskusní platformy toto prostředí vytvářejí.

Partnerem diskusních programů Evropa 2050 je platforma „Studentská konference ČR“, která vznikla podpisem Memoranda o spolupráci Studentské komory Rady vysokých škol, Parlamentu dětí a mládeže České republiky a České středoškolské unie.

…..

Kalendář diskusních programů Evropa 2050 v roce 2023:

Mám zájem se aktivně zapojit do příprav a realizací diskusních programů Evropa 2050: