Regionální kolo – Mariánskolázeňsko

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít – 

Mariánskolázeňsko, součást mozaiky Evropy 2050

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050, vyhlašuje regionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít –

Mariánskolázeňsko, součást mozaiky Evropy 2050

(dále jen Mariánskolázeňsko – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050, jejímž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Vyhlášená díla

Zatím zde nebylo vyhlášeno žádné dílo.

Registrované školy

Momentálně zde není registrováno nic to ale můžete změnit...

Soutěžní výtvarná přehlídka Evropa, ve které chci žít – Mariánskolázeňsko, součást mozaiky Evropy 2050

je realizována pod záštitou Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko.

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky a studenty z regionu – svazek obcí Mariánskolázeňska, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Mariánskolázeňsko, součást mozaiky Evropy 2050

 

Zadání:

1.Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:

Termín: do 10. 5. 2023

 

Registraci školy do Regionální přehlídky – Mariánskolázeňsko realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050:

https://www.e2050.eu/event/regionalni-kolo-marianskolazensko/

Pozn.:

Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/

(informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)

2.Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky– Mariánskolázeňsko

 

Termín: do 20. 6. 2023

Všechny výtvarné práce i videa regionálního kola Mariánskolázeňsko se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu:

ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/

Video, film  https://www.e2050.eu/registrace-videa/

Doporučujeme

 jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 - ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).

Pozn.:

 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – Mariánskolázeňsko, kde NENÍ omezen příjem množství děl za školu a kategorii.

Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děl dle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)

3. Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarné přehlídky – Mariánskolázeňsko

 

Termín: do 20. 6. 2023

Způsob předání: osobně

Místo předání:     v kanceláři svazku (po dohodě) - Malá průmyslová zóna Tři Sekery,

Tři Sekery 157

Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.

4. Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:

Jméno:      Mgr. Jana Čížková

e-mail:       marianskolazensko.cizkova@seznam.cz

Tel.:           +420 778 735 465

 

5. Vyhlášení výsledků, regionální výstava:

Termín:                 termín bude doplněn později

 

Místo konání:      termín bude doplněn později

Registrovaní účastníci regionálního kola budou o těchto údajích informování včas mailem a pozvánkou.

Hlavní cíle projektu:

Představit Mariánskolázeňsko očima žáků našeho regionu. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů,které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050.

Žáci mají možnost představit:

 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaký by chtěli mít náš region (obce regionu) v budoucnu, v době, kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.

Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho regionu a svými pracemi ukázat čím je nebo by měl být náš region výjimečný. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité.

Cílem jednotlivých prací je:

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).

Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích.

Kategorie projektu:

A/ kategorie tvůrčí: 

 1. ART – umění
 2. PROJEKT – výtvarná
 3. Video, film (audiovizuální)

Žáci a studenti si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci.

 

 

 

 

Ad 1/ Kategorie ART – umění

je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.

Ad 2/ Kategorie PROJEKT - výtvarná

zaměřuje se na moderní projektové sdělení a ztvárnění zadaného tématu i jeho komunikačního zpracování. Projekt představením problému, jeho řešení a nápravy (je možné využívat moderní grafické formáty a technologie).

Ad 3/ Kategorie video, film

zohledňuje fenomén moderních technologií a umožňuje mladé generaci zpracovávat zadané téma formátem videa a touto formou hovořit s veřejností.

B/ Kategorie – věková:

  6 – 10 let

11 – 15 let

16 – 19 let

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  

 • jednotlivec 
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)
 1. Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?

 1. VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie

Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A3, A2, A1, A0

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

 

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

 1. VÝTVARNÉ – PROJEKT
 • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
 • fotografie
 • koláž (fotografická)
 • komiks (bez textu)

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A3, A2, A1, A0

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla ART a PRJEKT, která postoupí do národního případně evropského kola Evropa 2050 budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké

porotě. Tato díla se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu. Přihlášením díla

do regionálního kola potvrzujete, že s tímto jste seznámeni a je potvrzen váš souhlas s touto skutečností.

 1. MULTIMEDIÁLNÍ – VIDEO, FILM

Způsob zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí

 • Reportáž
 • Film
 • Dokument
 • AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ
 • Animace
 • Videoklip

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

POZOR! Překročení časového limitu vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení:

k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. Soutěžní příspěvek videa je možné přihlásit v kategorii video nebo film.

Díla formátu FILM budou v rámci představení projektu Evropa 2050 a jeho výstupů sestříhány do dokumentárního filmu, který bude sloužit k veřejnému promítání. Pro

zájemce být součástí tohoto filmu je požadavek realizace svého díla v anglickém jazyce, bez titulků a technické parametry 1920 x 1080p, 25 FPS H264 5 Mbit/s.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.

 

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Jen pro ilustraci se můžete seznámit s oceněnými videi minulého ročníku projektu Evropa 2050 (téma i technické zadání podmínek pro ročník 2022 byla jiné než v letošním roce): https://www.e2050.eu/video-soutezni-prispevky-evropa-ve-ktere-chci-zit/

Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/

Své dotazy můžete směřovat:

 • v rámci regionálního kola Mariánskolázeňsko na e-mail: marianskolazensko.cizkova@seznam.cz
 • v rámci evropského kola na e-mail: info@e2050.eu

Těšíme se na naši spolupráci – Mgr. Jana Čížková

Registrované školy

Momentálně zde není registrováno nic to ale můžete změnit...

Přihlášená díla

To chceme, bude to bomba
To chceme, bude to bomba – Adéla Hylmarová
Popis: Ahoj, my jsme skupina čtyř holek ze žandovské 5.třídy. Náš projekt se zaměřil na budoucnost Mariánskolázeňska. Chceme, aby se zde lidem líbilo. Určitě by se k nám přidaly i další děti. Moc bychom si přály aquapark, podobný tomu, co mají v Čestlicích i s divokou řekou. Líbilo by se nám také, kdybychom tu měli více obchodů(např.-Tiger, Shein, Ikea, atd.). Také k těm obchodům přidáme ještě KFC a Mc´Donald. Snad skoro každému by se líbilo, kdyby auta létala. Nás napadlo, že by mohl létat rovnou autobus. Ten autobus, ale nebude normálně pro veřejnost. Náš autobus bude pomáhat dopravovat děti na jejich sporty nebo koníčky. Tímto podporujeme pohyb u dětí. Také chceme nějaké odměny, proto jsme vymysleli originální dvoupatrové MEGA cukrářství. Fontána, která je v Mariánských lázní je hodně hezká, hlavně když zrovna zpívá .U toho zpívání je nejlepší jíst výbornou mariánskolázeňskou oplatku. A to je vše Hello, we are a group of girls from the 5th great in zandov. Our project focused on the future of Mariánské Lázně-region. We want people to like it here. Other children would definitely join us. We would very much like an AQUA PARK, similar to the one in Čestlice with river. We would also like to have more stores here (for example-Tiger, Shein, Ikea, etc.). Also we will add KFC and MCDONALD´S to those stores. Perhaps almost everyone wold like it if cars could fly. We thought that a bus , could fly straight away. That bus, however , will not normally be for the public. Our bus will help transport children to their sports or hobbies. In this way, we support movement in children. We also want some rewards, that is why we came up with the original two-storey MEGA-patiserie The fountain in Mariánské Lázně is very beatiful, especially when it sings. The best thing to do while singing is to eat an excellent Mariánské Lázně wafer That is why we tought that wafers could fly from the fountain.
Kategorie: 11–15 let