Regionální kolo – Město Kralupy nad Vltavou

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít – 

Město Kralupy nad Vltavou, součást mozaiky Evropy 2050

Město Kralupy, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050, vyhlašujeregionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – Město Kralupy nad Vltavou, součást mozaiky Evropy 2050

(dále jen Kralupy nad Vltavou – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050, jejíž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Soutěžní výtvarná přehlídka Evropa, ve které chci žít – Město Kralupy nad Vltavou, součást mozaiky Evropy 2050 je realizována pod záštitou Libora Lesáka, starosty MěÚ Kralupy nad Vltavou a radního KÚ Středočeského kraje.

Město Kralupy nad Vltavou, součást mozaiky Evropy 2050

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky ZŠ a ZUŠ města Kralupy nad Vltavou, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Město Kralupy nad Vltavou, součást mozaiky Evropy 2050

 

 1. Zadání:
 • Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:

Termín: do 12.05.2023

 

Registraci školy do Regionální přehlídky – Město Kralupy realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050:

https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=31b91e3a8737fd8dd3d4b0c8c679049b

Pozn.:

Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/

(informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)

 • Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – Město Kralupy

 

Termín: do 09.06.2023

Všechny výtvarné práce regionálního kola Města Kralupy se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu, a to v registraci v rámci regionálního kola:

https://www.e2050.eu/event/regionalni-kolo-mesto-kralupy-nad-vltavou/

nebo

ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/

Video, film  https://www.e2050.eu/registrace-videa/

Doporučujeme

jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 –

ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).

Pozn.:

 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – Město Kralupy, kde JE omezen příjem množství děl za školu a to na 10 děl v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu.
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
 • Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – Město Kralupy

 

Termín: do16.06.2023

Způsob předání: osobně nebo poštou

Místo předání:     Mgr. Jiřina Hereinová, ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy

Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.

 • Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:

Jméno:      Mgr. Jiřina Hereinová

e-mail:      herein@centrum.cz

Tel.:            602 180 277

 

 • Vyhlášení výsledků, regionální výstava:

Termín:                 20.září 2023                           

Místo konání:      MěÚ Kralupy

 

Výstava    

Termín:                 září – říjen 2023                    

Místo konání:      MěÚ Kralupy, ZŠ Komenského

 

 1. Hlavní cíle projektu:

Představit Město Kralupy očima žáků našeho města. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050.

Žáci mají možnost představit:

 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naše město v budoucnu, v době kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.

Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho města a svými pracemi ukázat čím je nebo by mělo být naše město výjimečné. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité.

Cílem jednotlivých prací je:

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).
 • Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích.

Kategorie projektu:

A/ kategorie tvůrčí: 

 1. ART – umění
 2. Video, film (audiovizuální)

Žáci a studenti si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci.

 

 

Ad 1/ Kategorie ART – umění

je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.

 

Ad 2/ Kategorie video, film

zohledňuje fenomén moderních technologií a umožňuje mladé generaci zpracovávat zadané téma formátem videa a touto formou hovořit s veřejností.

B/ Kategorie – věková:

  6 – 10 let

11 – 15 let

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  

 • jednotlivec 
 • skupina (u kategorie video)
 1. Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?

 1. VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie

Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A4, A3, A2

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

 1. MULTIMEDIÁLNÍ – VIDEO, FILM

Způsob zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí

 • Reportáž
 • Film
 • Dokument
 • AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ
 • Animace
 • Videoklip

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

POZOR! Překročení časového limitu vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení:

k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. Soutěžní příspěvek videa je možné přihlásit v kategorii video nebo film.

Díla formátu FILM budou v rámci představení projektu Evropa 2050 a jeho výstupů sestříhány do dokumentárního filmu, který bude sloužit k veřejnému promítání. Pro

zájemce být součástí tohoto filmu je požadavek realizace svého díla v anglickém jazyce, bez titulků a technické parametry 1920 x 1080p, 25 FPS H264 5 Mbit/s.

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Jen pro ilustraci se můžete seznámit s oceněnými videi minulého ročníku projektu Evropa 2050 (téma i technické zadání podmínek pro ročník 2022 byly jiné než v letošním roce): https://www.e2050.eu/video-soutezni-prispevky-evropa-ve-ktere-chci-zit/

Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/

Své dotazy můžete směřovat:

 • v rámci regionálního kola Města Kralupy na e-mail: herein@centrum.cz
 • v rámci evropského kola na e-mail: info@e2050.eu

Těšíme se na naši spolupráci – Mgr. Jiřina Hereinová

Registrované školy

Momentálně zde není registrováno nic to ale můžete změnit...