Regionální kolo – Město Kralupy nad Vltavou

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít – 

Město Kralupy nad Vltavou, součást mozaiky Evropy 2050

Město Kralupy, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050, vyhlašujeregionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – Město Kralupy nad Vltavou, součást mozaiky Evropy 2050

(dále jen Kralupy nad Vltavou – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050, jejíž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Soutěžní výtvarná přehlídka Evropa, ve které chci žít – Město Kralupy nad Vltavou, součást mozaiky Evropy 2050 je realizována pod záštitou Libora Lesáka, starosty MěÚ Kralupy nad Vltavou a radního KÚ Středočeského kraje.

Vyhlášená díla

Registrované školy

Momentálně zde není registrováno nic to ale můžete změnit...

Město Kralupy nad Vltavou, součást mozaiky Evropy 2050

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky ZŠ a ZUŠ města Kralupy nad Vltavou, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Město Kralupy nad Vltavou, součást mozaiky Evropy 2050

 

Zadání:

1. Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:

Termín: do 12.05.2023

 

Registraci školy do Regionální přehlídky – Město Kralupy realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050:

https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=31b91e3a8737fd8dd3d4b0c8c679049b

Pozn.:

Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/

(informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)

2. Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – Město Kralupy

 

Termín: do 09.06.2023

Všechny výtvarné práce regionálního kola Města Kralupy se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu, a to v registraci v rámci regionálního kola:

https://www.e2050.eu/event/regionalni-kolo-mesto-kralupy-nad-vltavou/

nebo

ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/

Video, film  https://www.e2050.eu/registrace-videa/

Doporučujeme

jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 –

ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).

Pozn.:

 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – Město Kralupy, kde JE omezen příjem množství děl za školu a to na 10 děl v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu.
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
3. Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – Město Kralupy

 

Termín: do 20.06.2023

Způsob předání: osobně nebo poštou

Místo předání:     Mgr. Jiřina Hereinová, ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy

Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.

4. Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:

Jméno:      Mgr. Jiřina Hereinová

e-mail:      herein@centrum.cz

Tel.:            602 180 277

 

5. Vyhlášení výsledků, regionální výstava:

Termín:                 20.září 2023                           

Místo konání:      MěÚ Kralupy

 

Výstava    

Termín:                 září – říjen 2023                    

Místo konání:      MěÚ Kralupy, ZŠ Komenského

 

Hlavní cíle projektu:

Představit Město Kralupy očima žáků našeho města. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050.

Žáci mají možnost představit:

 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naše město v budoucnu, v době kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.

Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho města a svými pracemi ukázat čím je nebo by mělo být naše město výjimečné. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité.

Cílem jednotlivých prací je:

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).
 • Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích.

Kategorie projektu:

A/ kategorie tvůrčí: 

 1. ART – umění
 2. Video, film (audiovizuální)

Žáci a studenti si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci.

 

 

Ad 1/ Kategorie ART – umění

je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.

 

Ad 2/ Kategorie video, film

zohledňuje fenomén moderních technologií a umožňuje mladé generaci zpracovávat zadané téma formátem videa a touto formou hovořit s veřejností.

B/ Kategorie – věková:

  6 – 10 let

11 – 15 let

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  

 • jednotlivec 
 • skupina (u kategorie video)

Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?

 1. VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie

Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A4, A3, A2

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

 1. MULTIMEDIÁLNÍ – VIDEO, FILM

Způsob zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí

 • Reportáž
 • Film
 • Dokument
 • AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ
 • Animace
 • Videoklip

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

POZOR! Překročení časového limitu vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení:

k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. Soutěžní příspěvek videa je možné přihlásit v kategorii video nebo film.

Díla formátu FILM budou v rámci představení projektu Evropa 2050 a jeho výstupů sestříhány do dokumentárního filmu, který bude sloužit k veřejnému promítání. Pro

zájemce být součástí tohoto filmu je požadavek realizace svého díla v anglickém jazyce, bez titulků a technické parametry 1920 x 1080p, 25 FPS H264 5 Mbit/s.

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Jen pro ilustraci se můžete seznámit s oceněnými videi minulého ročníku projektu Evropa 2050 (téma i technické zadání podmínek pro ročník 2022 byly jiné než v letošním roce): https://www.e2050.eu/video-soutezni-prispevky-evropa-ve-ktere-chci-zit/

Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/

Své dotazy můžete směřovat:

 • v rámci regionálního kola Města Kralupy na e-mail: herein@centrum.cz
 • v rámci evropského kola na e-mail: info@e2050.eu

Těšíme se na naši spolupráci – Mgr. Jiřina Hereinová

Registrované školy

Momentálně zde není registrováno nic to ale můžete změnit...

Přihlášená díla