Evropa, ve které chci žít – Město Paskov, součást mozaiky Evropy 2050

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít – Město Paskov, součást mozaiky Evropy 2050

Městský úřad Paskov, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050,

vyhlašuje regionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – Město Paskov, součást mozaiky Evropy 2050

(dále jen Paskov – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“, jejíž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Soutěžní výtvarná přehlídka

Evropa, ve které chci žít – Město Paskov, součást mozaiky Evropy 2050 

je realizována pod záštitou místostarostky Ivy Vaňkové

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky základních škol Města Paskov, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Město Paskov, součást mozaiky Evropy 2050

Vyhlášená díla

Zatím zde nebylo vyhlášeno žádné dílo.

Registrované školy

Základní škola Paskov
Základní škola Paskov
Kirilovova 330, 73921Paskov
Zadání:
1. Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:
Termín: do 20. 4. 2023  Registraci školy do Regionální přehlídky – Město Paskov realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050: https://www.e2050.eu/event/regionalni-kolo-mesto-paskov/   Pozn.: Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/ (informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)
2.Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – Město Paskov
Termín: do 20. 4. 2023 Všechny výtvarné práce regionálního kola Město Paskov se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu: ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/   Doporučujeme jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 - ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).   Pozn.:
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – obec Těrlicko, kde NENÍ omezen příjem množství děl za školu a kategorii.
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
 
3. Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – Město Paskov
 Termín: do 20. 4. 2023   Způsob předání:   osobně nebo poštou Místo předání:      ZŠ Paskov, Mgr. Prokelová Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.
4. Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:
Jméno:      Iva Vaňková Mail:          iva.vankova@mesto-paskov.cz Tel.:           604 604 774 
5. Vyhlášení výsledků, regionální výstava:
Termín:                       11. 5. 2023      Místo konání: Zámek Paskov   Vernisáž          Termín:                       11.5.2023 Místo konání:             Zámek Paskov   Výstava Termín:                       od 11.5.2023 do cca 2 měsíce (bude upřesněno) Místo konání: Zámek Paskov   Doprovodná akce k regionálnímu kolu:  Prohlídka výstavy pro ZŠ Paskov Termín:                       19.5.2023 Místo konání:              Zámek Paskov  

Hlavní cíle projektu:

Představit obec Těrlicko očima žáků našeho města. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050. Žáci mají možnost představit:
 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naše město v budoucnu, v době kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.
Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho města a svými pracemi ukázat čím je nebo by mělo být naše město výjimečné. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité. Cílem jednotlivých prací je:
 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).
 

Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích. Kategorie projektu: A/ kategorie tvůrčí:  ART – umění Žáci si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci. Kategorie ART – umění je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.  B/ Kategorie – věková:   6 – 10 let 11 – 15 let C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  
 • jednotlivec 
  Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací: Jaké formy prací je možné přihlásit? VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie
Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.   Rozsah: jedno dílo / list – 2D Formát: A3, A2,   POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení! Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.   Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/ Své dotazy můžete směřovat:
 • v rámci regionálního kola Město Paskov na e-mail: : iva.vankova@mesto-paskov.cz v rámci evropského kola na e-mail: info@e2050.eu
  Těšíme se na naši spolupráci – Iva Vaňková, místostarostka