Evropa, ve které chci žít – Jablunkovsko, součást mozaiky Evropy 2050

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít – Jablunkovsko, součást mozaiky Evropy 2050

Sdružení obcí Jablunkovska, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050, vyhlašuje regionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – Jablunkovskosoučást mozaiky Evropy 2050

(dále jen Jablunkovsko – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050s, jejímž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky a studenty z regionu – svazek obcí Jablunkovska, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:Jablunkovsko, součást mozaiky Evropy 2050

Vyhlášená díla

Registrované školy

Masarykova základní škola
Masarykova základní škola
Návsí 345, Návsí 739 92
Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková org.
Bukovec 214, 739 85 Bukovec
Základní škola a Mateřská škola Písečná
Základní škola a Mateřská škola Písečná
Písečná 42
základní škola a mateřská škola s polských jazykem vyučovacím Bukovec
Bukovec 66, 73985 Bukovec Česko
Základní škola Jablunkov
Základní škola Jablunkov
Lesní 190, Jablunkov 73991
ZŠ H. Sienkiewiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov
ZŠ H. Sienkiewiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov
Školní 438

Jablunkovsko, součást mozaiky Evropy 2050

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky a studenty z regionu – svazek obcí Jablunkovska, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Jablunkovsko, součást mozaiky Evropy 2050

Zadání:

1. Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:

Termín: do 19. 5. 2023

 

Registraci školy do Regionální přehlídky – Jablunkovsko realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050:

https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=8baca01b732cf56f7ce83df216514363

Pozn.:

Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/

(informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)

2. Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – Jablunkovsko

Termín: do 31. 5. 2023

Všechny výtvarné práce i videa regionálního kola Jablunkovsko se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu:

ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/

Video, film  https://www.e2050.eu/registrace-videa/

Doporučujeme

 jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 - ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).

Pozn.:

 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – Jablunkovsko, kde NENÍ omezen příjem množství děl za školu a kategorii.
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
3. Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – Jablunkovsko

 

Termín: do 10. 6. 2023

Způsob předání: poštou i osobně (po dohodě)

Místo předání:     v kanceláři Sdružení obcí Jablunkovska, Návsí 1089, 739 92 Návsí,

kontaktní osoba Renata Pavlinová, tajemnice sdružení

Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.

4. Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:

Jméno:      Renata Pavlinová

e-mail:       pavlinova@jablunkovsko.cz

Tel.:           601 169 616

 

5. Vyhlášení výsledků, regionální výstava:

Termín:                 doplníme později      

Místo konání:      doplníme později

Registrovaní účastníci regionálního kola budou o těchto údajích informování včas mailem a pozvánkou.

  

Hlavní cíle projektu:

Představit Jablunkovsko očima žáků našeho regionu. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050.

Žáci mají možnost představit:

 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaký by chtěli mít náš region (obce regionu) v budoucnu, v době, kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.

Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho regionu a svými pracemi ukázat čím je nebo by měl být náš region výjimečný. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité.

Cílem jednotlivých prací je:

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).

Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích.

Kategorie projektu:
A/ kategorie tvůrčí: 
 1. ART – umění
 2. PROJEKT – výtvarná
 3. Video, film (audiovizuální)

Žáci a studenti si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci.

 Ad 1/ Kategorie ART – umění

je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.

Ad 2/ Kategorie PROJEKT – výtvarná

zaměřuje se na moderní projektové sdělení a ztvárnění zadaného tématu i jeho komunikačního zpracování. Projekt představením problému, jeho řešení a nápravy (je možné využívat moderní grafické formáty a technologie).

Ad 3/ Kategorie video, film

zohledňuje fenomén moderních technologií a umožňuje mladé generaci zpracovávat zadané téma formátem videa a touto formou hovořit s veřejností.

B/ Kategorie – věková:

  6 – 10 let

11 – 15 let

16 – 19 let

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  
 • jednotlivec 
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)

Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?

 1. VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie

Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A3, A2

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

 

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

 1. VÝTVARNÉ – PROJEKT
 • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
 • fotografie
 • koláž (fotografická)
 • komiks (bez textu)

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A 3, A2,

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla ART a PROJEKT, která postoupí do národního případně evropského kola Evropa 2050 budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké

porotě. Tato díla se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu. Přihlášením díla

do regionálního kola potvrzujete, že s tímto jste seznámeni a je potvrzen váš souhlas s touto skutečností.

 1. MULTIMEDIÁLNÍ – VIDEO, FILM

Způsob zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí

 • Reportáž
 • Film
 • Dokument
 • AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ
 • Animace
 • Videoklip

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

POZOR! Překročení časového limitu vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení:

k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. Soutěžní příspěvek videa je možné přihlásit v kategorii video nebo film.

Díla formátu FILM budou v rámci představení projektu Evropa 2050 a jeho výstupů sestříhány do dokumentárního filmu, který bude sloužit k veřejnému promítání. Pro

zájemce být součástí tohoto filmu je požadavek realizace svého díla v anglickém jazyce, bez titulků a technické parametry 1920 x 1080p, 25 FPS H264 5 Mbit/s.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.

 

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Jen pro ilustraci se můžete seznámit s oceněnými videi minulého ročníku projektu Evropa 2050 (téma i technické zadání podmínek pro ročník 2022 byly jiné než v letošním roce): https://www.e2050.eu/video-soutezni-prispevky-evropa-ve-ktere-chci-zit/

Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/

Své dotazy můžete směřovat:

 • v rámci regionálního kola Jablunkovsko na e-mail: pavlinova@jablunkovsko.cz v rámci evropského kola na e-mail: info@e2050.eu

Registrované školy

Masarykova základní škola
Masarykova základní škola
Návsí 345, Návsí 739 92
Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková org.
Bukovec 214, 739 85 Bukovec
Základní škola a Mateřská škola Písečná
Základní škola a Mateřská škola Písečná
Písečná 42
základní škola a mateřská škola s polských jazykem vyučovacím Bukovec
Bukovec 66, 73985 Bukovec Česko
Základní škola Jablunkov
Základní škola Jablunkov
Lesní 190, Jablunkov 73991
ZŠ H. Sienkiewiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov
ZŠ H. Sienkiewiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov
Školní 438

Přihlášená díla