Evropa ve které chci žít – „Ostrava – Jih, součást mozaiky Evropa 2050“

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít – „Ostrava – Jih, součást mozaiky Evropy 2050“

Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050, vyhlašuje regionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – „Ostrava-Jih, součást mozaiky Evropy 2050“

(dále jen Ostrava Jih – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“, jejíž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Postupující soutěžní díla, která nebyla dodána:

 • "Vyspělejší země"
 • "Vývoj Ostravy"

Registrované školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymínova 100
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymínova 100
Horymírova 2978/100

Evropa, ve které chci žít - „Ostrava-Jih, součást mozaiky Evropy 2050“

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky základních škol městské části Ostrava – Jih, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Ostrava – Jih, součást mozaiky Evropy 2050“

Zadání:

1. Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:

Termín: do 30. 4. 2023

 

Registraci školy do Regionální přehlídky – Ostrava Jih realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050:

https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=b99d193b66a6542917d2b7bee52c2574

Pozn.:

Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/

(informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)

2. Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – Ostrava Jih

Termín: do 25. 5. 2023

Všechny výtvarné práce i videa regionálního kola Ostrava Jih se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu:

Na této stránce přímo pod danou školou a nebo přes registrační formuláře s vyplněním příslušné regionální výtvarné přehlídky.

ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/

Video, film  https://www.e2050.eu/registrace-videa/

Doporučujeme

 jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 - ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).

Pozn.:

 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – Ostrava Jih, kde NENÍ omezen příjem množství děl za školu a kategorii.
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
3. Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – Ostrava Jih

Termín: do 25. 5. 2023

Způsob předání: osobně nebo poštou

Místo předání:     Odbor školství a sportu, Budova B, 2. patro, David Daubner

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.

4. Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:

Jméno:      David Daubner

e-mail:       david-daubner@seznam.cz

Tel.:           +420 737 676 022

 

5. Vyhlášení výsledků, regionální výstava:

Vernisáž

Termín:     1. 6. 2023

Místo konání: ÚMOB Jih

 

Výstava

Termín:     1. 6. 2023 – 9. 6. 2023

Místo konání: ÚMOB Jih

Výsledky soutěžní přehlídky budou vyhlášené na konci výstavy a mailem.

 

Hlavní cíle projektu:

Představit Městskou část Ostrava – Jih očima žáků našeho města. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050.

Žáci mají možnost představit:

 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naše město v budoucnu, v době kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.

Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho města a svými pracemi ukázat čím je nebo by mělo být naše město výjimečné. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité.

Cílem jednotlivých prací je:

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).
 • Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích.

Kategorie projektu:

A/ Tvůrčí kategorie

Kategorie ART – umění

Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.

B/ Kategorie – věková:

  6 – 10 let

11 – 15 let

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)

Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?

VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie

Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A3, A2,

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/

Své dotazy můžete směřovat:

 • v rámci regionálního kola Ostrava – Jih na e-mail: david-daubner@seznam.cz
 • v rámci evropského kola na e-mail: info@e2050.eu

Těšíme se na naši spolupráci – Úřad městského obvodu Ostrava – Jih

V Ostravě 20. 3. 2023

Hlavní cíle projektu: Představit Městskou část Ostrava – Jih očima žáků našeho města. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050. Žáci mají možnost představit:
 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naše město v budoucnu, v době kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.
Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho města a svými pracemi ukázat čím je nebo by mělo být naše město výjimečné. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité. Cílem jednotlivých prací je:
 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).

Registrované školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymínova 100
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymínova 100
Horymírova 2978/100

Přihlášená díla