Evropa, ve které chci žít – Město Klášterec nad Ohří, součást mozaiky Evropy 2050

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít – Město Klášterec nad Ohří, součást mozaiky Evropy 2050

Město Klášterec nad Ohří, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050, vyhlašuje regionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – Klášterec nad Ohří, součást mozaiky Evropy 2050

(dále jen Klášterec – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050, jejíž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Soutěžní výtvarná přehlídka

Evropa, ve které chci žít – Klášterec nad Ohří, součást mozaiky Evropy 2050

je realizována pod záštitou starosty města Ing. Štefana Drozda.

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky ZŠ a ZUŠ města Klášterec nad Ohří, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Klášterec nad Ohří, součást mozaiky Evropy 2050

Realizací tohoto regionálního kola byla pověřena Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677.

Město Klášterec nad Ohří, součást mozaiky Evropy 2050

Zadání:

1. Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:
Termín: do 29.4.2023  Registraci školy do Regionální přehlídky – Klášterec nad Ohří realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=3df07fdae1ab273a967aaa1d355b8bb6 Pozn.: Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/ (informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)
2. Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – Klášterec nad Ohří
Termín: do 27.5.2023 Všechny výtvarné práce regionálního kola – Klášterec nad Ohří se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu: ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/ Doporučujeme jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 – ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).   Pozn.:
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – Klášterec nad Ohří, kde JE omezen příjem množství děl, a to:
        a) 3 práce za třídu       b) nebo 3 projekty za školu
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
3. Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – Klášterec nad Ohří
 Termín: do 27.5.2023 Způsob předání: Osobně po předchozí domluvě na telefonu 721629394 (Irena Hofhans nebo 739433795 (kancelář školy – Alena Slončíková) Místo předání:      ZUŠ Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, kancelář školy Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.
4. Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:
Jméno:      Zora Breczková, ředitelka školy e-mail:       zusklasterec@zusklasterec.cz Tel.:           737 731 525
5. Vyhlášení výsledků, regionální výstava:
Termín:                       do 6. 9. 2023 e-mailem a na vernisáži, kde budou výherci oceňování Vernisáž Termín:                       6.9.2023                      Místo konání: ZUŠ Klášterec nad Ohří                           Výstava           Termín:                       7. 9. - 29.9.2023 Místo konání: ZUŠ Klášterec nad Ohří  

Hlavní cíle projektu:

Představit Město Klášterec nad Ohří očima žáků našeho města. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů,které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050. Žáci mají možnost představit:
 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naše město v budoucnu, v době kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.
Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho města a svými pracemi ukázat čím je nebo by mělo být naše město výjimečné. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité. Cílem jednotlivých prací je:
 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).
 

Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích. Kategorie projektu: A/ kategorie tvůrčí: 
 1. ART – umění
 2. PROJEKT – výtvarná
  Žáci si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci. Ad 1/ Kategorie ART – umění   je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla. Ad 2/ Kategorie PROJEKT - výtvarná   zaměřuje se na moderní projektové sdělení a ztvárnění zadaného tématu i jeho komunikačního zpracování. Projekt představením problému, jeho řešení a nápravy (je možné využívat moderní grafické formáty a technologie). B/ Kategorie – věková:   6 – 10 let 11 – 15 let   C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  
 • jednotlivec 
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)

Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?
 1. VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie
Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.   Rozsah: jedno dílo / list – 2D Formát: A3, A2   POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení! Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.    
 1. VÝTVARNÉ – PROJEKT
 • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
 • fotografie
 • koláž (fotografická)
 • komiks (bez textu)
Rozsah: jedno dílo / list – 2D Formát: A3, A2,   Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.   UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla ART a PRJEKT, která postoupí do národního případně evropského kola Evropa 2050 budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě. Tato díla se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu. Přihlášením díla do regionálního kola potvrzujete, že s tímto jste seznámeni a je potvrzen váš souhlas s touto skutečností.   Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/ Své dotazy můžete směřovat:
 • v rámci regionálního kola Města Klášterec nad Ohří na e-mail: zusklasterec@zusklasterec.cz
 • v rámci evropského kola na e-mail: info@e2050.eu.
Těšíme se na naši spolupráci – Ing. Štefan Drozd, starosta města a Zora Breczková, ředitelka ZUŠ

Registrované školy

Základní škola
Základní škola
Chomutov, Březenecká 4679, Chomutov 443004
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov
Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Krátká 676
ZŠ Školní, Klášterec nad Ohří
Školní 519, 431 51 Klášterec nad Ohří

Přihlášená díla