PRAHA – srdce Evropy 2050. Kulturou k porozumění, toleranci, respektu

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

„PRAHA – srdce Evropy 2050. Kulturou k porozumění, toleranci, respektu.

Společnost W&ART z.s. za podpory Hlavního města Praha vyhlašuje

regionální soutěžní výtvarnou přehlídku 

PRAHA – srdce Evropy 2050. Kulturou k porozumění, toleranci, respektu“ (dále jen Praha 2050 – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní           výtvarné přehlídky Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050.

Soutěžní výtvarná přehlídka

PRAHA – srdce Evropy 2050. Kulturou k porozumění, toleranci, respektu,

je realizována pod záštitou hlavního města Praha a  JUDr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata.

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky a studenty z regionu – hlavního města Praha, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:„PRAHA – srdce Evropy 2050. Kulturou k porozumění, toleranci, respektu“

Diskusní fórum

Postupující soutěžní dílo, která nebylo dodáno:

 • "Evropa 2050 - Puzzle"

Registrované školy

GENIUS Základní škola s.r.o.
Praha 10, Strašnice, Světická 1229/8
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
118 00 Praha 1 – Malá Strana, Josefská 641/4
ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu
Na Dlouhém lánu 43
ZŠ Praha 2, Vratislavova13
Vratislavova13
ZUŠ Jana Hanuše
ZUŠ Jana Hanuše
Praha 6 - Břevnov, U Dělnického cvičiště 1/1100

Zadání:

 
1. Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:
  Termín: do 25. 6. 2023   Registraci školy do Regionální přehlídky – hlavní město Praha realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050:   https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=240c945bb72980130446fc2b40fbb8e0   Pozn.: Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/ (informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)    
2. Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – hlavní město Praha
  Termín: do 25. 6. 2023   Všechny výtvarné práce i videa regionálního kola Jablunkovsko se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu:   ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/ Video, film  https://www.e2050.eu/registrace-videa/   Doporučujeme jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 - ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).     Pozn.:
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – hlavní město Praha, kde NENÍ omezen příjem množství děl za školu a kategorii.
 
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
   
3. Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – hlavního města Praha
Termín: na vyzvání regionální poroty   Způsob předání:   poštou i osobně (po dohodě)   Místo předání:      W&ART z. s., palác YMCA , Na poříčí 12, Praha 1   kontaktní osoba Ing. Eva Nytrová   Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.    
4. Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:
  Jméno:      Ing. Eva Nytrová e-mail:       nytrova.eva@e2050.eu Tel.:           608 880 792    
5. Vyhlášení výsledků, regionální výstava:
  Slavnostní vyhlášení výsledků: Termín:     4. 10. 2023      Místo konání:       Škodův palác, Praha   Vernisáž: Termín:     4. 10. 2023      Místo konání:       Škodův palác, Praha   Výstava: Termín:     5. 10. 2023 – 30. 10. 2023 Místo konání:       Škodův palác, Praha   Doprovodné akce:   DISKUSNÍ FÓRUM studentů se zástupci MHMP oblast kultura Termín:     30. 5. 2023 Místo konání:      MHMP – místo bude upřesněno k termínu 19. 5. 2023 – registrovaní účastníci budou informování mailem   Registraci účastníků Diskusního fóra Praha – kultura realizujete prostřednictvím elektronického formuláře:   Veřejné promítání soutěžních videoprací (E2050 CinemaPraha) Na přípravě této aktivity se pracuje a informace k ní budou doplněny později na www.e2050.eu. Termín:     10. – 11./2023            Místo konání:       Praha     Registrovaní účastníci regionálního kola budou pozvání na slavnostní vyhlašování této soutěžní přehlídky i na její další doprovodné akce.    

Hlavní cíle projektu:

Představit hlavní město Prahu očima žáků a studentů našeho regionu. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050. Žáci a studenti mají možnost představit:
 • své vnímání hlavního města Prahy, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaký by chtěli mít region – hlavní město Praha v budoucnu, v době, kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.
Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do regionu Praha a svými pracemi ukázat čím je nebo by měl být region – hlavní město Praha výjimečný. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité. Tvůrčí téma je zaměřené na oblast kultury v hlavním městě Praha, jejího významu nejen v rámci regionu, ale také Evropy, a to jak v dnešní době, tak i v budoucnosti. Významnou měrou mají mladí tvůrci možnost ukázat     vliv kultury na společnost, její možnosti k naplňování zásad porozumění, tolerance, respektu.   Cílem jednotlivých prací je:
 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák – student vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále v oblasti kultury v Praze stavět; žák – student má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že region Praha a kultura v Praze je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování k základním evropským hodnotám vedoucím k porozumění, toleranci, respektu. (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).
 • vytvořit kulturní pozvánku do Prahy, která se stane součástí mapy tohoto ročníku projektu Evropa 2050.
Zadané tvůrčí téma hledá odpovědi na tyto otázky:
 • Jak vnímá úlohu a význam kultury jako komunikačního jazyka, který má za cíl kultivovat společnost, rozvíjet a posilovat základy evropských hodnot – toleranci, respekt a porozumění?
 • Jak by se měla rozvíjet oblast kultury a prezentovat kultura v Praze, aby se stala živým tepajícím srdcem evropské kultury v roce 2050?
 • Co této generaci kultura do života přináší nyní a co by měla přinášet i v budoucnosti?
 • Jaké jsou priority dnešní mládeže v oblasti kultury?
 • Jaké kulturní akce by dnešní mládež chtěla v Praze zachovat, nebo ještě více rozvinout a jak?
 • Jak vidí mladá generace v oblasti kultury rok 2050, v době kdy už bude dospělá?
 

Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích. Kategorie projektu: A/ kategorie tvůrčí: 
 1. ART – umění
 2. PROJEKT – výtvarná
 3. Video, film (audiovizuální)
  Žáci a studenti si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci.   Ad 1/ Kategorie ART – umění   je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.   Ad 2/ Kategorie PROJEKT – výtvarná   zaměřuje se na moderní projektové sdělení a ztvárnění zadaného tématu i jeho komunikačního zpracování. Projekt představením problému, jeho řešení a nápravy (je možné využívat moderní grafické formáty a technologie).   Ad 3/ Kategorie video, film   zohledňuje fenomén moderních technologií a umožňuje mladé generaci zpracovávat zadané téma formátem videa a touto formou hovořit s veřejností. B/ Kategorie – věková:     6 – 10 let 11 – 15 let 16 – 19 let nad 19 let   C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:    
 • jednotlivec 
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)
     

Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

  Jaké formy prací je možné přihlásit?
 1. VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie
Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.   Rozsah: jedno dílo / list – 2D Formát: A3, A2, A1     POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!   Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.    
 1. VÝTVARNÉ – PROJEKT
 • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
 • fotografie
 • koláž (fotografická)
 • komiks (bez textu)
  Rozsah: jedno dílo / list – 2D Formát: A 3, A2, A1   Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.   UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla ART a PRJEKT, která postoupí do národního případně evropského kola Evropa 2050 budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě. Tato díla se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu. Přihlášením díla do regionálního kola potvrzujete, že s tímto jste seznámeni a je potvrzen váš souhlas s touto skutečností.    
 1. MULTIMEDIÁLNÍ – VIDEO, FILM
  Způsob zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí  
 • Reportáž
 • Film
 • Dokument
 • AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ
 • Animace
 • Videoklip
Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty POZOR! Překročení časového limitu vede k vyřazení díla z hodnocení!   Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. Soutěžní příspěvek videa je možné přihlásit v kategorii video nebo film. Díla formátu FILM budou v rámci představení projektu Evropa 2050 a jeho výstupů sestříhány do dokumentárního filmu, který bude sloužit k veřejnému promítání. Pro zájemce být součástí tohoto filmu je požadavek realizace svého díla v anglickém jazyce, bez titulků a technické parametry 1920 x 1080p, 25 FPS H264 5 Mbit/s.   POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení! Jen pro ilustraci se můžete seznámit s oceněnými videi minulého ročníku projektu Evropa 2050 (téma i technické zadání podmínek pro ročník 2022 byly jiné než v letošním roce): https://www.e2050.eu/video-soutezni-prispevky-evropa-ve-ktere-chci-zit/   Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/ Při tematizaci zohledněte úpravu tématu pro regionální kolo Praha, které vychází z evropského formátu projektu Evropa 2050 v ročníku 2023 – Můj region, ale  jsme se toto rozhodli toto téma ještě více specifikovat, a to na oblast kultury tohoto regionu, jejího významu v dnešní době i budoucnosti.   Své dotazy můžete směřovat: Přejeme hodně tvůrčí invence a těšíme se na osobní setkání se všemi tvůrci, kteří se do projektu zapojí.     Ing. Pavel Štorkán ředitel W&ART z.s. Na příkopě 12, Praha 1

Registrované školy

GENIUS Základní škola s.r.o.
Praha 10, Strašnice, Světická 1229/8
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
Základní škola a Střední škola Karla Herforta, Praha 1, Josefská 4
118 00 Praha 1 – Malá Strana, Josefská 641/4
ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu
Na Dlouhém lánu 43
ZŠ Praha 2, Vratislavova13
Vratislavova13
ZUŠ Jana Hanuše
ZUŠ Jana Hanuše
Praha 6 - Břevnov, U Dělnického cvičiště 1/1100

Přihlášená díla