Odborná konference : Dovednosti pro budoucnost

Konference je určena pro vedení, učitele a kariérové poradce na základních školách, pro zástupce středních odborných škol a koordinátory spolupráce školy se zaměstnavateli a dále pro zástupce firem, které již dnes spolupracují se školami či dělají aktivity pro žáky ZŠ či SŠ. Kapacita konferenčního sálu je omezená a po jeho naplnění bude registrace pozastavena. Svou účast v panelech potvrdili mimo jiné zástupci NPI, zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR, zakladatel Kam po maturitě, zváni jsou zástupci oborových svazů, hospodářských komor a další.

Registrace na konferenci ZDE

Panelisti:

Mgr. Štěpánka Thérová, vedoucí oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT

PaedDr. Markéta Patsorová, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů NPI ČR (obecně k problematice revize RVP ZV, dopolední i odpolední část)

Mgr. et Mgr. Martin Polách, MBA, člen pracovní skupiny NPI ČR pro tvorbu RVP ZV (problematika hodnocení a portfolia, dopoledne)

Mgr. Petr Chaluš, garant pracovní skupiny NPI ČR Člověk, osobnost a svět práce (problematika kariérového vzdělávání, odpoledne)

Jiří Kadlec, zakladatel a ředitel AMOS – KamPoMaturite.cz, s. r. o.

Ing. Miloš RATHOUSKÝ, zástupce ředitelky sekce, gestor oblasti vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Mgr. Roman Chvátal, programový ředitel Univerzita Palackého v Olomouci, Pevnost poznání

Mgr. Petr Naske, Národní pedagogický institut

Ing. Simona Matisová, Pakt zaměstnanosti Moravskoslezského kraje

Mgr. Petr Růžička, Ph.D., MBA, Smíchovská SPŠ a gymnázium