Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit jedinečný prostor pro otevřený dialog mladé generace a umožnit jí veřejné zamyšlení nad tématy, která jsou klíčová pro udržitelný rozvoj v Evropské unii a jejich prezentaci. Prostřednictvím tohoto mezinárodního projektu a jeho jednotlivých aktivit má dnešní mladá generace možnost společně komunikovat témata svých představ o Evropě v roce 2050. Žáci a studenti, děti a mládež tak májí s předstihem možnost různými formami veřejně sdělovat své priority a směr, kterým se má Evropská unie ubírat.

Dá se předpokládat, že klíčovými faktory, které ovlivní hodnotovou orientaci i životní úroveň této generace, jsou vědecký a technologický pokrok s procesem inovací a řada dalších významných témat, např. problematika lidských práv, udržitelného rozvoje, rozkvět kultury, péče o kulturní dědictví atd. Proto se v jednotlivých ročnících tohoto projektu budeme těmto tématům věnovat, předkládat zásadní otázky k řešení a tato řešení také společně hledat.

Největším přínosem projektu Evropa 2050 je mezinárodní a mezigenerační komunikace. Aktivními účastníky tohoto projektu jsou nejen žáci a studenti, ale také pedagogové a vedoucí institucí pracujících s dětmi a mládeží, odborná i široká veřejnost.

Mezinárodní projekt "Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050" vznikl v České republice a je určený pro žáky a studenty, děti a mládež z ČR, dalších zemí Evropy i mimo ni. Projekt byl v roce 2022 jednou z oficiálních aktivit předsednictví ČR v Radě EU.

Zapojené subjekty 2024

Fotoarchiv projektu

5
82

Ročník

Záštita ročníku 2023

Partneři ročníku 2023