Evropská výtvarná přehlídka Evropa 2050

Téma výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ročník 2023:

Evropa, ve které chci žít – „Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“

Cíl:

Představit Evropu, ve které chci žít v roce 2050 z pohledu regionů, ve kterém dnes žiji. V roce 2023 prostřednictvím prací žáků a studentů sestavujeme mozaiku regionů, které tvoří Evropu a představujeme, jak jednotlivé regiony vypadají dnes, čím jsou výjimečné nebo jaké by je dnešní mladá generace chtěla mít.

Cílem jednotlivých prací je:

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák/student vztah a jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák/student má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy)
 1. Kategorie projektu: 

A/ kategorie tvůrčí: 

S ohledem na témata, kterými se projet Evropa 2050 zabývá a v budoucnu chce zabývat, rozšířili jsme tvůrčí kategorie výtvarné přehlídky, které umožní udržet regulérní hodnotitelský formát a rozšíří počet aktivních účastníků, kteří mají i jiné než jen klasické umělecké nadání. V návaznosti ze zkušeností z minulých ročníků a poznatků hodnotitelských komisí, jsme přistoupili k rozšíření tvůrčích kategorií na tyto:

 1. ART (umělecká)
 2. Projekt (výtvarná)
 3. Video, film (audiovizuální)

Žáci a studenti si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci.

Ad 1/ Kategorie ART (umělecká)

je určená šikovným výtvarníkům. Žáci a studenti mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého –výtvarného díla. Tato kategorie je vhodná pro tvůrce, kteří se rádi vyjadřují uměleckou formou a využívají různé výtvarné techniky. V rámci hodnocení umělecké poroty bude kladen důraz jak na úroveň uměleckého zpracování díla, tak na dodržení zadaného tématu a jeho představení široké veřejnosti.

Ad 2/ Kategorie PROJEKT (výtvarná)

je určena žákům a studentům, kteří dávají přednost ve svých sdělovacích technikách projektovému formátu. Tito mladí tvůrci se mohou aktivně zúčastnit projektu Evropa 2050 – evropská výtvarná přehlídka svými pohledy i návrhy, vyjádřit se a získat ocenění, a to formou, která není zacílená jen na vysoký umělecký standart, ale zaměřuje se na moderní projektové sdělení a ztvárnění zadaného tématu i jeho komunikačního zpracování. Často je projekt představením problému, jeho řešení a nápravy (je možné využívat moderní grafické formáty a technologie). I zde je ale přihlíženo ke kvalitě zpracování a úrovně prezentace, která by měla být na kvalitní úrovni.

Ad 3/ Kategorie video a film

zohledňuje fenomén moderních technologií a umožňuje mladé generaci zpracovávat zadané téma formátem videa. Již v roce 2022 tato kategorie úspěšně vstoupila do projektu Evropa 2050 a rozhodli jsme se ji nadále rozvíjet. Žáci a studenti se s těmito moderními formáty seznamuji a učí se s nimi pracovat, získávají potřebné kompetence, které mohou následně využívat v dalším studiu nebo dokonce i budoucím profesním zařazení.

B/ Kategorie – věkové:

6 – 10 let

11 – 15 let

16 – 19 let

Nad 19 let

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  

 • jednotlivec 
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)
 • přeshraniční spolupráce (práce jsou realizovány tvůrci ve stejné věkové kategorii, ale podílí se na ní minimálně zástupci 2 škol z různých zemí)

Počet přihlášených děl dle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina). Pokud chce škola přihlásit více děl, je možné zapojit  město či obec a zrealizovat ještě regionální kolo.

Harmonogram Evropská výtvarná přehlídka Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050 – ročník 2023

 • Do 31. 5. 2023 – registrace škol a institucí pracujících s dětmi mládeží do projektu
 • Do 30. 6. 2023 – přihlášení děl a prací na webových stránkách projektu
 • Do 31. 8. 2023 – výběr děl pro hodnotitelskou komisi
 • Do 10. 10. 2023  – vyhodnocení prací odbornou komisí
 • 29. listopad 2023 – vyhlášení a ocenění vítězů evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050, vernisáž evropské výstavy Evropa 2050 v Praze
Evropa, ve které chci žít – „Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“
Jaké formy prací je možné přihlásit?
 1. ART (výtvarné)  – UMĚNÍ
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie
Díla označené jako umění se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky. Rozsah: jedno dílo / list – 2D Formát: A3, A2, A1, A0 (technické parametry díla pro odeslaní k hodnocení porotě budou u vedeny v mailu, který vás bude informovat, že dílo bylo k hodnocení vybráno a bude v něm informace kdy a kde dané dílo odeslat)

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla, která budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.
 1.  PROJEKT - VÝTVARNÉ
 • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
 • fotografie
 • koláž (fotografická)
 • komiks (bez textu)
U kategorie výtvarného díla projektového bude hodnocena jak výtvarný pohled, tak tématické vyjádření díla bez uměleckého kontextu. Rozsah: jedno dílo / list – 2D Formát: A 3, A2, A1, A0

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla, která budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.
 1. MULTIMEDIÁLNÍ – VIDEO
Způsob zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí
 • Reportáž
 • Film
 • Dokument
Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

POZOR! Překročení časového limitu vede vyřazení díla z hodnocení!

 • AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ
 • Animace
 • Videoklip
Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

POZOR! Překročení časového limitu vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. Soutěžní příspěvek videa je možné přihlásit v kategorii video nebo film. Díla formátu FILM budou v rámci představení projektů a jeho výstupů sestříhány do formátu dokumentárního filmu, který bude sloužit k veřejnému promítání. Pro zájemce být součástí tohoto filmu je požadavek v anglickém jazyce bez titulků a technické parametry 1920 x 1080p, 25 FPS H264 5 Mbit/s. UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.
 1. Skupinové práce žáků a studentů či propojených školních tvůrčích týmů domácích i mezinárodních.
  • Je možné realizovat v každé tvůrčí i věkové kategorii dle technického zadání jako jednotlivci.
  • Formát výtvarné kategorie ART – skupina a PROJEKT – skupina je možné rozšířit i o netradiční  formát – je nutné popsat jeho rozměry a pro hodnocení projednat jeho zaslání a přípravu pro hodnotící komisi s produkcí projektu Evropa 2050 před odesláním k hodnocení.
  • V rámci skupinové tvorby je nutné dodržet věkovou kategorii realizujících týmů.
Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autorů o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. Je také možné přiložit fotografie, jak tento společný projekt vznikal a jak probíhala společná realizace. UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla, která budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.
 1. Přeshraniční spolupráce 
  • Je možné přihlásit 1 – 2 díla
  • V případě 2 děl je vždy 1 dílo z každé spolupracující školy, musí mít jedno společné téma a název, a obě díla musí být přihlášena do jedné tvůrčí i věkové kategorie.
  • Přeshraniční spolupráce může využít rozšířených technických podmínek vztahujících se na kategorii skupinové práce.
Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autorů o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. Je také možné přiložit fotografie, jak tento společný projekt vznikal, a jak probíhala společná realizace. UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla, která budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu. V případě dotazů se obraťte na info@e2050.eu.

Všeobecné (licenční) podmínky a zpracování osobních údajů

 Projekt Evropa 2050

Jsme W&ART z.s., se sídlem Na poříčí 1041/12 110 00 Praha 1 Nové město, Česká republika, IČO: 22760997

Jsme rádi, že se účastníte našeho projektu Evropa 2050.

Abychom mohli váš příspěvek (vaše dílo) do projektu zařadit, potřebujeme od vás oprávnění pracovat s dílem, které nám posíláte. Také vás chceme informovat o zpracování osobních údajů. Více informací se dočtete v tomto dokumentu.

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail:         info@e2050.eu

Účast v projektu
 1. Přihlášení díla se řídí propozicemi dané soutěžní výtvarné přehlídky, na kterou dílo přihlašujete. Seznamte se dobře s těmito podmínkami. Podmínky se pro jednotlivé aktivity, soutěžní přehlídky aj. mohou lišit.
 2. Vyplňte v přihlášce díla všechny povinné informace a doporučujeme vyplnit i ty nepovinné. Tyto nepovinné informace pomáhají představit lépe tvůrce i dílo nejen hodnotící komisi, ale také veřejnosti v případě, že dílo uspěje a bude vystaveno na některé z veřejných výstav.
 3. Přijetí díla vám potvrdíme na e-mail, který jste v přihlášce uvedli.
 4. Máme právo odmítnout nebo z projektu vyřadit jakékoliv příspěvky, které jsou proti dobrým mravům, právním předpisům nebo zasahují do práv třetích osob, případně jsou jiným způsobem pro účely projektu nevhodné. V těchto případech je směrodatné naše uvážení.
 5. Na účast v projektu není právní nárok.
 6. Příspěvek nám dodejte v požadovaném termínu a kvalitě (viz. propozice a doporučení, která vám budou zaslána).
Autorská práva (Licence)
 1. Příspěvek (dílo), který nám dodáte, nesmí porušovat nebo zasahovat do práv (například autorských, osobnostních) třetích osob. Odpovídáte za to, že k příspěvku máte autorská práva, která nám registrací a přihlášením příspěvku (díla) poskytujete v šíři, kterou popisujeme níže.
 2. Pokud příspěvek (dílo) přihlašuje za autora zástupce (například rodič, škola, realizátor národního nebo regionálního kola apod.), nese odpovědnost za to, že má na základě příslušných právních předpisů oprávnění za autora v této věci jednat. Jinak odpovídá za případně vzniklou škodu v plném rozsahu.
 3. Pokud se nedomluvíme jinak, platí tato pravidla: (případné jednotlivé změny v tomto bodě budou individuálně řešeny písemnou komunikací a souhlasem obou stran – stačí email)
  • Udělujete nám nevýhradní licenci. To znamená, že dílo můžete i nadále používat vy, škola, média nebo další osoby, kterým to umožníte.
  • Dílo můžeme používat online i offline způsobem.
  • Dílo můžeme podlicencovat.
  • Dílo můžeme upravit, ale pouze přiměřeně, pro účely projektu, jeho prezentace a propagaci. To znamená, že do něj nebudeme zasahovat nepřiměřeným způsobem, ale můžeme ho například zmenšit/zvětšit, doplnit o popisky, přiměřené grafické prvky, spojit s jinými díly, použít pouze jeho část a podobně.
  • Stejné oprávnění k úpravě, jako popisujeme v předchozím bodě, má i osoba, které udělíme podlicenci (bod c).
  • Dílo smíme postoupit. To znamená, že ho smíme celé převést na třetí osoby.
  • Dílo smíme používat bez časového, množstevního a územního omezení.
  • U díla budeme uvádět jméno autora, pokud je to v rámci použití možné a obvyklé (například na výstavách, projekcích atd.).
 4. Licenci nám udělujete bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu (tedy licence je bezúplatná).
 5. Dílo máme právo, nikoliv povinnost použít.
zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. K zařazení příspěvku (díla) do projektu a ke komunikaci s vámi musíme zpracovat některé vaše osobní údaje a osobní údaje autora či autorů přihlašovaného příspěvku (díla). Jsou to ty, které nám sdělíte při přihlašování příspěvku (díla), hlavně prostřednictvím formuláře nebo e-mailu. Jsou to: jméno, příjmení, věk, údaje o škole, e-mail, případně telefonní číslo, údaje o příspěvku, fotografie autora a audiovizuální materiál.
 2. Tyto osobní údaje potřebujeme zpracovat pro zařazení příspěvku (díla) do projektu, také pro komunikaci s vámi ohledně projektu a navazujících akcích, případně pro doložení splnění našich povinností. Takové zpracování je možné na základě nařízení GDPR – plnění služby, plnění zákonných povinností a oprávněného zájmu.
 3. Na e-mailovou adresu, pokud nám to nezakážete, vám zašleme informace o projektu a případně navazujících akcích. Umožňuje nám to tzv. oprávněný zájem. E-mailovou komunikaci můžete kdykoliv sami ukončit prostřednictvím e-mailu nebo nám napište, odhlásíme vás.
 4. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu realizace projektu a dále 10 let od jeho ukončení.
 5. Příspěvky můžeme použít k propagaci projektu na sociálních sítích (například Facebook, Instagram, TikTok, Youtube) v souladu s jejich podmínkami.
 6. Osobní údaje zůstávají na území Evropské unie. Pokud používáme platformy, které jsou mimo Evropskou unii, pracujeme s nimi v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR.
 7. Nemáme jmenovaného pověřence a nedochází u nás k profilování nebo automatizovanému rozhodování.
 8. Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.
Závěrem

Naše vztahy se řídí českým právem a rozhodovat o nich budou české soudy.

V Praze, dne 1. 2. 2023

Jak žákům tematizovat zadání

Cílem soutěžního díla by mělo být: 
 • Představení výjimečnosti daného regionu – tradice, kultura – umění, místo, technologie, lidé, životní styl …
„TA“  obohacuje region, tím i Evropu jako celek, a zároveň obohacuje život mladé generace, je pro ni důležitá. Jedná se ve svém důsledku o neformální pozvánku pro evropské i mimoevropské návštěvníky, které do svého regionu rádi prostřednictvím svého díla žáci a studenti pozvou. Představí sebe i svůj region v rámci mozaiky, kterou díky těmto pracím v rámci soutěžní výtvarné přehlídky sestavujeme. Díky výjimečnosti a kráse jednotlivých regionů, je a bude výjimečná a krásná i Evropa 2050.
 • Poukázání na něco či nějakou skutečnost, která tvůrcům v jejich regionu vadí, je tzv. kaňkou na jeho kráse nebo v regionu chybí – negativ pohled na danou skutečnost a změna v pozitiv. Něco, co se z pohledu mladé generace dlouhodobě neřeší, a je pro ni prioritou. V rámci své tvorby mohou navrhnout řešení tohoto stavu, které považují za správné a vhodné pro jejich budoucnost, pro budoucnost regionu, ve kterém žije, případně ve svém důsledku i pro budoucnost Evropy. Toto řešení by mělo být realizováno i s jejich aktivním zapojením se do procesu potřebné změny v jejich regionu i v Evropě.
Zadané tvůrčí téma hledá odpovědi na tyto otázky:
 • Jak vnímá mladá generace úlohu a význam vlastního regionu, ve kterém dnes žije a studuje? Jak dobře ho zná?
 • Jak z jejich pohledu různorodost a odlišnost jednotlivých regionů obohacuje Evropu a evropské společenství? (A to z mnoha pohledů – kulturních, sociálních, geopolitických…)
 • Jak vidí mladá generace svůj region a Evropu v roce 2050, až bude dospělá?
 • Jak by se měl jejich region rozvíjet, aby se stal krásným a výjimečným místem Evropy v roce 2050?
 • Jaké kulturní a historické dědictví ze svého regionu by dnešní mladá generace chtěla zachovat, nebo ještě více rozvinout a jak?
 • Jak přes rozdíly a odlišnosti jednotlivých regionů rozvíjet a kultivovat společnost, rozvíjet a posilovat základy evropských hodnot – vzájemnou toleranci, respekt a porozumění? Jak vidí svou dnešní a budoucí úlohu v tomto procesu?
Projekt má v uceleném umělecko-vzdělávacím formátu představit široké veřejnosti nejen umělecké, prezentační a komunikační kompetence, ale také sny a vize dnešní mladé generace, která hledá odpovědi na otázky ke své budoucnosti v roce 2050, kdy to bude právě tato generace, která bude v té době Evropu řídit. V rámci projektu jsou komunikována jak regionální, tak evropská témata, která se vzájemně propojují. Navíc projekt umožňuje dnešní mladé generaci nejen poukázat na témata a problémy, která by ráda řešila, ale také možnosti, jak do aktuálních procesů potřebné změny může sama vstoupit svými aktivitami a realizacemi, a to ať již vlastními silami nebo ve spolupráci s místní, národní či evropskou samosprávou. Připravili jsme informační videa , která vám mohou odpovědět na mnohé otázky k vlastní výtvarné přehlídce, k technickému zadání soutěžních prací a vlastní mu tématu, kterému se v letošním roce věnujeme. V případě dotazů se na náš tým můžete obrátit mailem a my vám rádi odpovíme – reg@e2050.eu

Registrované školy v aktuálním ročníku

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace
Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816/28
Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany
Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany
Zákolany 50, 273 28 Zákolany
Základní škola a mateřská škola Vražné, okres Nový Jičín
Vražné 157
ZŠ a MŠ Veleň
ZŠ a MŠ Veleň
Hlavní 46, 250 63
Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace
Toužim, Plzeňská 395
Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín
Horní Jiřetín, Školní 126/50
Základní škola
Základní škola
Chomutov, Březenecká 4679, Chomutov 443004
2.ZŠ Dobříš
2.ZŠ Dobříš
Školní 1035, Dobříš 26301
Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace
Palachova 4881, Chomutov, 43003
ZŠ Chomutov, Školní
ZŠ Chomutov, Školní
Školní ulice 1480/61, 430 03 CHOMUTOV
Základní škola Juventa
Komenského 578, Milovice - Mladá, 289 24
ZŠ a MŠ Františka Palackého, příspěvková ogranizace
ZŠ a MŠ Františka Palackého, příspěvková ogranizace
Hodslavice 300, 742 71
Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov
Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov
náměstí T. G. Masaryka 1626, 430 01. Chomutov
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Základní škola Ostrava – Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka
Základní škola Tachov
Základní škola Tachov
Hornická 1325, 347 01 Tachov
Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace
Rychvald, Orlovská 495
Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace
Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace
8. května 29, Olomouc
Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace
Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace
Želešice, Sadová 530
Základní škola Jihlava,Kollárova 30, příspěvková organizace
Základní škola Jihlava,Kollárova 30, příspěvková organizace
Jihlava, Kollárova 2713/30
Základní umělecká škola Zlín
Základní umělecká škola Zlín
Štefánikova 2987/91, Zlín 760 01
ZUŠ Brno Charbulova,Charbulova,přísp.org.
ZUŠ Brno Charbulova,Charbulova,přísp.org.
Charbulova 84, 61800 Brno
17. ZŠ a MŠ Plzeň
17. ZŠ a MŠ Plzeň
Malická 469/1, 301 00 Plzeň
ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace
J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice
Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace
Bukovec 214, 739 85 Bukovec
ZŠ T.G. Masaryka Milovice
ZŠ T.G. Masaryka Milovice
Milovice, Školská 112/15
ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace
Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou, 278 01
SZUŠ Quo Vadis
SZUŠ Quo Vadis
M. Rázusa 12, Zvolen 96001 Slovensko
Základná škola Rudina
Rudina 443, 02331
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100
Horymírova 2978/100
Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace
Písečná 42
Základní škola a Mateřská škola Pustá Kamenice
Základní škola a Mateřská škola Pustá Kamenice
Pustá Kamenice 118
ZUŠ Milovice, příspěvková organizace
ZUŠ Milovice, příspěvková organizace
Komenského 581, Milovice , 289 24
Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim
Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim
Heřmanův Městec, náměstí Míru 1
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace
Plzeň 3, Skvrňany, Terezie Brzkové 863/33
Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace
Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029
Základná škola Vyhne
Vyhne č. 111, 96602
ZŠ 28.října 1157, Neratovice
ZŠ 28.října 1157, Neratovice
28. října 1157, Neratovice , 27711
FZŠ Chodovická
FZŠ Chodovická
Chodovická 2250/36
ZŠ Klášterec nad Ohří Petlérská 447, okres Chomutov
ZŠ Klášterec nad Ohří Petlérská 447, okres Chomutov
Klášterec nad Ohří 431 51, Petlerská 447
ZŠ U ŠKOLEK
U školek 1117
Základní organizace při VOŠP a SPgŠ Litomyšl
Základní organizace při VOŠP a SPgŠ Litomyšl
Litomyšl-Město, Komenského nám. 22
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov
Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Krátká 676
Základní škola Karla Hašlera Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou, 5. května 68
Masarykova základní škola, příspěvková organizace
Masarykova základní škola, příspěvková organizace
Návsí 345, Návsí 739 92
GENIUS Základní škola s.r.o.
Praha 10, Strašnice, Světická 1229/8
ZŠ a MŠ Jimramov, př. org.
ZŠ a MŠ Jimramov, př. org.
Padělek 133, 592 42 Jimramov
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvková organizace
Bukovec 66, 73985 Bukovec Česko
Hořické gymnázium
Hořické gymnázium
Hořice, Blahoslavova 2105
Základní škola Edisona
Bítovská 1122/5
Súkromná základná umelecká škola
Súkromná základná umelecká škola
Ul.Aurela Stodolu 60, 036 01 Martin Slovensko
ZŠ Zemianska Olča
ZŠ Zemianska Olča
Školská 757/10
Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace
Dolní Žandov 37
Základná škola Júliusa Juraja Thurzu
A.Bernoláka 20, 962 12 Detva, Slovensko
Základná škola
Základná škola
Fričovce 21, 082 37
Spojená škola – Základná škola s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten, Nitrianske Pravno
Školská 370/19
ZŠ s MŠ Pionierska 2
Pionierska 2 , 977 01 Brezno, Slovenská republika
Základní škola Jablunkov
Základní škola Jablunkov
Lesní 190, Jablunkov 73991
Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21
Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21
Jana Masaryka 21/400
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22
Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Arcibiskupské gymnázium v Praze
Korunní 2, Praha
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy
Křižovnická 7, Praha 1
Táborské soukromé gymnázium a Základní škola
Táborské soukromé gymnázium a Základní škola
Zavadilská 2472, 390 02 Tábor
BG / BRG Rohrbach
BG / BRG Rohrbach
Hopfengasse 20, 4150 Rohrbach-Berg, Austria
Spojená škola
Valová 40, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Základní škola Pošepného
Základní škola Pošepného
Pošepného náměstí 2022, 148 00 Praha 4 – Chodov

Přihlášená díla

Přihlášená videa

Čarovné Kysuce
Popis: Video s názvom Čarovné Kysuce poukazuje na krásy a zaujímavosti z Kysuckého regiónu na Slovensku. V krásnom prostrední Kysúc sa nachádza aj naša Základná škola, v obci Rudina. Dielo vzniklo ako skupinová práca šikovných dievčat pod vedením pani učiteľky.
Kategorie: 11–15 let
Kralupy a okolí
Popis: Krátká procházka okolím Kralup, které je považováno za šedé průmyslové město. Smyslem je ukázat náhodnou procházkou, že i okolí průmyslového města může být pěkné.
Kategorie: 11–15 let
Okna - Můj region, součást mozaiky Evropy
Popis: Dílo prezentuje místa, kde žijeme jako součást naší země, Evropy, celého světa a vesmíru. Okna jsou vhledem do míst, kde žijeme v kontextu světa.
Kategorie: 11–15 let
Predstavujeme Brezno
Popis: Žiaci multimediálneho krúžku DvojkaTV vo videu predstavujú svoje mesto Brezno ako centrum horehronského regiónu. Cieľom bolo ukázať dominanty námestia, ktoré je pomenované po významnom európskom štátnikovi M.R. Štefánikovi. V zmysle jeho odkazu sa snažili žiaci pozvať turistov do srdca Horehronia, v ktorom by mohli obdivovať aj novo-zrekonštruovanú Mestskú vežu, Horehronské múzeum, kostoly , parky ako aj miesta, kde si môžu oddýchnuť.
Kategorie: 11–15 let
Rychvald v roce 2050
Popis: Žáci prostřednictvím videa prezentují svůj model města Rychvald v roce 2050. Ve městě bude hodně zeleně, park pro psy, rybníky a na stromech porostou peníze.
Kategorie: 6–10 let
Projekt Evropa 2050, ZŠ Hodslavice
Popis: Skupinová práce žáků 8.třídy
Kategorie: 11–15 let